Ergotherapie Oss

Ergotherapie Oss bestaat momenteel uit zes ergotherapeuten. U kunt bij hen terecht voor behandeling of advies als u problemen ervaart in de uitvoering van dagelijkse handelingen als gevolg van letsel, ziekte of beperking. U kunt dan denken aan problemen bij de persoonlijke verzorging, het verplaatsen binnen- en buitenshuis, werk of het huishouden. Ook het voorkomen van klachten valt onder het aandachtsgebied. Bijvoorbeeld bij overbelastingsklachten door uw functie als mantelzorger of op het werk.

U kunt terecht voor:

  • Het leren omgaan met beperkingen of vermoeidheid.
  • Het aanleren van nieuwe vaardigheden.
  • Advies over hulpmiddelen.

Kwaliteitsgarantie

Ergotherapie Oss is aangesloten bij Ergotherapie Nederland (EN)  en bij ParkinsonNet. De therapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

SAMENWERKING
“Het Anton Jurgenshuis staat voor enorm veel kennis en kunde onder één dak. Aangrenzende problematiek kan gemakkelijk, in samenspraak met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn, worden aangepakt. Waar nodig zoeken we de samenwerking op met uw huisarts en in overleg met uw huisarts wordt eventueel aanvullende deskundigheid ingeschakeld van de specialist in het ziekenhuis.” – Eelco Vogels, Ergotherapeut

Heeft u een vraag? Bel of mail gerust!

U vindt meer informatie op de website van Ergotherapie Oss. Ook kunt u bij vragen over bijvoorbeeld de behandelmethoden of voor het maken van een afspraak*, direct contact opnemen met het team via:
T 06 48179269
M info@ergotherapieoss.nl


*Als u een verwijzing heeft van een arts, geeft u deze tijdens de eerste behandeling aan de ergotherapeut af. Indien u nog geen verwijzing heeft, beoordelen zij of dit nodig is, of dat u kunt starten via directe toegankelijkheid.