Buro MAKS

Buro MAKS biedt gespecialiseerde hulpverlening in de thuissituatie aan volwassen, kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Onze aanpak is onderscheidend: persoonlijk, professioneel, dialoog gestuurd, resultaatgericht en midden in de maatschappij.

“Buro MAKS staat voor Maximale Aandacht Kwaliteit en Service.”

Wij zijn van mening dat problemen opgelost dienen te worden, daar waar ze ontstaan. Dat is veelal thuis, maar kan ook op het werk of school zijn. Wij staan voor een integrale en laagdrempelige aanpak, waarbij sprake is van één plan met één regisseur.

Ondersteuning vanuit het gezin, vrienden, familie, school en vrijwilligers draagt bij aan het idee dat we het als samenleving voor elkaar en met elkaar kunnen regelen. Vanuit jouw zorgvraag gaan we op zoek naar de verbinding met jouw sociale netwerk en je reguliere voorzieningen. Belangrijk, omdat je zo vanuit je eigen kracht, met behoud van eigen regie, je leven kan blijven leiden.

Lokale kennis en samenwerking
Onze medewerkers werken nauw samen met andere (zorg)professionals en hebben veel kennis en ervaring op het gebied van psychiatrische en/of psychosociale problemen. Onze teams zijn gevestigd in het eigen werkgebied en zijn zelf organiserend, waardoor we snel en adequaat kunnen inspelen op lokale vragen, samenwerkingen (zoals wijkteams) en ondersteuningsvragen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Bezoek de website van Buro MAKS of neem direct contact op:
Hoofdkantoor:
Postbus 1031
5004 BA Tilburg
088 400 8800

Locatie Oss:
Schadewijkstraat 6a
5348 BC Oss
088 400 8896