ONS welzijn start met Eigen Kracht Groep

Loop je tegen problemen aan en vind je het lastig om hulp te vragen en tot een oplossing te komen? Neem dan deel aan een Eigen Kracht Groep bij ONS welzijn. Deze nieuwe gratis training geeft inzicht in jouw eigen kwaliteiten en het vermogen om tot een oplossing te komen. ONS welzijn zet jou weer in je eigen kracht!

De inwoners van de gemeenten Oss en Veghel kunnen vanaf nu op een laagdrempelige manier werken aan problemen die op hun pad komen. ONS welzijn is op 26 augustus 2020 van start gegaan met Eigen Kracht Groepen die onder begeleiding van twee trainers stapsgewijs samen werken aan individuele doelen om tot een oplossing te komen. De training omvat vier bijeenkomsten van twee uur in de ochtend, middag of avond op locaties in de wijk of bij ONS welzijn. Deelname is gratis en doorlopend mogelijk.

Van inzicht naar inzet
Met de Eigen Kracht Groepen helpt ONS welzijn mensen om problemen op een structurele manier aan te pakken zodat zij er nu, maar ook in de toekomst profijt van hebben. De trainers geven steun en advies bij vragen en problemen op het gebied van zorg, welzijn, financiën, opvoeding en echtscheidingen. Na een eerste kennismaking wordt er op een toegankelijke, positieve en ook visuele wijze gewerkt aan bewustwording en het inzichtelijk krijgen van de huidige situatie. Met oefeningen worden persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen ontdekt, helpende en negatieve gedachten benoemd en het eigen sociale netwerk bepaald. Op een praktische manier leert men vervolgens om deze in te zetten en te denken in mogelijkheden. Er worden concrete doelen gesteld met een goed onderbouwd stappenplan om zelf oplossingsgericht te handelen.

Preventieve aanpak
Het verkregen inzicht van deelnemers in wat ze willen, kunnen en nodig hebben, brengt meer zelfvertrouwen teweeg. Het geeft een drempelverlagend effect op het proactief aanpakken van problemen, voor nu én in de toekomst. Met ogenschijnlijk kleine stappen, hebben zij zelf invloed op positieve veranderingen en krijgen grip op hun eigen leven. Door dit zelf te zien en ervaren, sta je steviger in je schoenen. En dat is precies wat we met de Eigen Kracht Groepen samen willen bereiken; in je eigen kracht staan!

Meer weten of aanmelden?
Wil je jezelf of een cliënt aanmelden voor een Eigen Kracht Groep, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ONS welzijn op via:
Veghel – Toegang ONS welzijn 088-374 25 25 of toegang@ons-welzijn.nl
Oss – Toegang Zorg & Welzijn 14 0412 (keuze 1) of zorgenwelzijn@oss.nl

Als blijkt dat er na de training van de Eigen Kracht Groep aanvullende ondersteuning nodig is, staan de hulpverleners van ONS welzijn voor je klaar.