Huisartsenpraktijk van Lier: een nieuwe, maar vertrouwde naam

Sinds kort heeft Huisartsenpraktijk Tan een nieuwe naam, namelijk Huisartsenpraktijk van Lier. Maar met een vertrouwd gezicht. Per 1 januari heeft huisarts van Lier, die al 17 jaar in de praktijk werkt, de zaak overgenomen. Zij vervangt hiermee huisarts Tan, die eind vorig gestopt is als huisarts. Een logische stap. Samen met nieuwe huisarts de Klein runt Van Lier de praktijk. Sommigen maakten al kennis met dokter de Klein als opvolger van dokter de Boer afgelopen najaar.

Toekomstplannen
Van Lier: “Ik voel mij als een vis in het water binnen deze huisartsenpraktijk. Het is een fijne praktijk waar ik al bijna twee decennia met veel plezier werk. Er is een fijn assistententeam met wie ik een goede band heb opgebouwd. Sinds de overname is er veel administratief werk bijgekomen, maar de patiëntenzorg gaat gewoon door zoals altijd.”

De praktijk loopt goed en van Lier wil niet veel veranderen. “Tot nu toe ben ik zeer tevreden over de variatie van patiënten. We bedienen jong en oud, laag- en hoogopgeleid en een diverse groep van patiënten uit andere culturen.” De uitdaging haalt van Lier uit haar dagelijks contact met patiënten.“Daarnaast blijft de variëteit in onderwerpen mij boeien. Zo ga ik bijvoorbeeld van een kraambezoek naar een terminaal zieke patiënt. Tijdens het spreekuur geef ik pedagogisch advies, behandel een longontsteking of verwijder ik een steenpuist; zo afwisselend is het steeds.” Uiteraard zijn er wel toekomstplannen. Van Lier benadrukt hierbij de goede samenwerkingen met collega huisartsen van de HOED en de praktijkondersteuners GGZ.

Van Lier: “Onlangs is de praktijkruimte van de HOED uitgebreid en hebben de praktijkondersteuners er een vaste plek gekregen.” Op de lange termijn wil van Lier weer huisartsen gaan opleiden. “We werken nu in de HOED al met co-assistenten, maar ik zou graag nieuwe huisartsen opleiden door hen mee te laten werken in de praktijk. Dit zijn intensieve trajecten van vaak een jaar, die niet alleen leerzaam zijn voor de jonge dokter, maar ook voor de opleider, die de kennis op deze manier ook actueel houdt. Daarnaast wil ik onderzoeken of ik de ouderenzorg nog anders kan inrichten.

Online consult
Zoals voorheen heeft de patiënt de keuze bij welke arts hij of zij een afspraak wenst. Dokter van Lier is vier dagen in de praktijk aanwezig, huisarts de Klein drie dagen. “Daarnaast bieden wij patiënten een e-mail consult. Men kan dan zijn of haar vragen per mail stellen, via MijnGezondheid.net. Ze kunnen ook een afspraak maken op deze manier. Het gaat hierbij voornamelijk om korte vragen of bijvoorbeeld een herhalingsrecept. We merken dat hier behoefte aan is”, zegt van Lier enthousiast. Een mooi voorbeeld van meedenken met de patiënt in een steeds digitaler wordende wereld!