Buro MAKS vestigt zich ook in het Anton Jurgenshuis

Het Anton Jurgenshuis is een belangrijk centrum voor gezondheid en welzijn in Oss en omgeving. Voor Buro MAKS, gespecialiseerd in ambulante hulpverlening aan mensen met psychiatrische problematiek, een logische stap om juist in dit centrum een kantoor te openen. Afgelopen jaar kregen zij steeds meer hulpvragen vanuit Noordoost-Brabant.

Afgestemde hulpverlening
Buro MAKS biedt professionele ondersteuning in de thuissituatie aan kinderen, tieners en volwassenen met psychiatrische en/of psychosociale problemen. De visie dat de hulpverlening thuis moet plaats vinden is hierbij leidend.

“Wij pakken de problemen aan, daar waar ze ontstaan. Juist door vertrouwen te hebben in de eigen kracht van mensen én in die van hun omgeving. Daar geloven wij in,” vertelt ambulant begeleidingsmedewerker Manouk Bastiaansen.

De kracht van het individu en zijn directe omgeving staan centraal. Een persoonlijke aanpak die zich heeft bewezen en onderscheidend is in de regio’s Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Gelderland en Rivierenland. En nu dus ook vanuit een vestiging in Oss.

Medewerkers bieden ondersteuning bij het herinrichten van het zelfstandig leven. De hulpverlening is gericht op het aanleren van vaardigheden, het verbeteren van de zelfredzaamheid en het zoeken naar mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Begeleiders werken met een zorgplan dat niet vóór, maar sámen met de cliënt is opgesteld. Binnen het plan wordt gewerkt aan het behalen van realistische en concrete doelen. De doelen zijn gebaseerd op de kwaliteiten van de cliënt en het ondersteunende netwerk.

Manouk: “In de eigen leefomgeving coachen wij de cliënt en direct betrokkenen, om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Dit doen we met onze eigen methodieken. Zo gaan we in samenspraak met de cliënt aan de slag. Je kunt nagaan dat geen dag hetzelfde is! Maar dat maakt ons werk juist zo interessant.”

Vestigen in Oss
Hulpverlening vanuit Buro MAKS wordt verleend door verschillende professionals, die samen werken in zelforganiserende teams. Op het hoofdkantoor in Tilburg zijn diverse leidinggevende, adviserende en ondersteunende medewerkers werkzaam. In Oss wordt de kantoorruimte voornamelijk gebruikt voor de administratieverwerking. Maar in de gespreksruimte vinden ook intakes plaats.

“Naast onze vestiging in Tilburg waren wij op zoek naar een extra locatie. Afgelopen jaar kregen wij veel nieuwe cliënten uit de omgeving van Oss. Het Anton Jurgenshuis kwam in onze zoektocht vrij snel naar voren. In het centrum zijn meerdere maatschappelijke organisaties gevestigd waar we mee samenwerken, waaronder Ons Welzijn en Herlaarhof. De nabijheid van deze zorgverwijzers, in combinatie met de herkenbaarheid van de locatie, waren meer dan genoeg reden om ons in Oss te vestigen”, aldus Manouk.

Meer weten over Buro MAKS? Bekijk de website of neem direct contact op.