GGD Hart voor Brabant betrokken bij ontwikkeling model aanpak overgewicht bij kinderen

Het model wordt ontwikkeld als onderdeel van het project Care for Obesity dat is ondergebracht bij de afdeling Gezondheidswetenschappen.

Kinderen met overgewicht of obesitas hebben baat bij goede ondersteuning en zorg. Dat vraagt om betrokkenheid van diverse zorg- en wijkprofessionals, maar samenwerking blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Dit vraagt om een breed bruikbaar landelijk model op basis waarvan lokale partijen een passende ketenaanpak kunnen realiseren. Sinds 1 februari 2017 zijn acht Nederlandse gemeenten, met subsidie van het ministerie van VWS, aan de slag om zo’n model te realiseren, als onderdeel van het project ‘Care for Obesity’ gecoördineerd door VU-gezondheidswetenschapper Jutka Halberstadt.

Goede ondersteuning en zorg nodig
“Overgewicht is een complex probleem, waarbij het nodig is om te kijken naar de leefomgeving van het kind en het gezin,” benadrukt Halberstadt. “Goede ondersteuning en zorg die aansluit bij de thuissituatie is essentieel om deze kinderen een optimale kans te geven gezond op te groeien. Liefst niet in het ziekenhuis maar dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving. Dat is het uitgangspunt van de gemeentelijke proeftuinen.”

Proeftuinen
Sinds 1 februari 2017 bouwen acht proeftuinen gezamenlijk aan dit model dat eind 2018 wordt opgeleverd. Deze proeftuinen zijn Almere, Amsterdam, Arnhem, ‘s-Hertogenbosch, Maastricht, Smallingerland, Zaanstad en in Oss. Zo is GGD Hart voor Brabant betrokken bij het ontwikkelen van een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas en hun gezin.

In de lokale proeftuinen participeren alle partijen die van belang zijn voor het realiseren van een effectieve aanpak, zoals de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen maar ook professionals uit het sociale domein zoals pedagogen en professionals uit de jeugdhulpverlening.

Landelijk en lokaal
Door continu kennis en ervaringen uit te wisselen, versterken de gemeentelijke proeftuinen elkaar de komende twee jaar. De grote diversiteit van de deelnemende gemeenten – qua bevolkingssamenstelling, grootte, aanwezige zorgverzekeraars en de mate waarin ze al een ketenaanpak hebben gerealiseerd – garandeert een compleet model, bruikbaar voor andere gemeenten. Dit project levert een landelijk toepasbaar model op met waar nodig ruimte voor lokale invulling. Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas binnen de bestaande financiële kaders van gemeenten en zorgverzekeraars is in te passen.

bron: Vrije Universiteit Amsterdam